Admitere la Politehnică 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere

Admitere la Politehnică 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere
Admitere la Politehnică 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere.

În anul 2020 admiterea în Universitatea Politehnică din București se face printr-un concurs de dosare. Concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro. 15 facultăți organizează concurs de admitere în cadrul Universității Politehnică din București.

Admitere la Politehnică 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere

Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii – aici. În 2020 Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni, fiecare în parte cu trei faze distincte.

 • Sesiunea I – Admitere anticipată (cu fazele Înscriere, Pre-admitere, Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat)
 • Sesiunea II – Admitere (cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare)
 • Sesiunea III – Admitere-completare (cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare)

 Documente necesare înscrierii candidaților

 • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format jpg sau pdf) încărcată on-line în
  platforma https://admitere.pub.ro.
 • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii –
  copie scanată/fotografie, format jpg sau pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
 •  1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format jpg) încărcată on-line în platforma
  https://admitere.pub.ro.
 • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 , cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format jpg sau pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
 • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu . Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format jpg sau pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
 • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul / documentele scanate/fotografiate, în format jpg sau pdf
  se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
Studenți aflați la înscriere.
Admitere la Politehnică 2020. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere.
 • Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea
  anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line
  https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date
  referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format pdf) descărcată
  este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format pdf în platforma de
  înscriere on-line.
 • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format jpg sau pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.
 • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul Universității Politehnice din București la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format pdf și încărcat în platforma de admitere.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI