Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Poliție. Astea sunt toate documentele de care ai nevoie

Admitere Academia de Poliție 2019

Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Poliție. Chiar dacă, anul acesta, admiterea la specializările academiei a avut loc în luna aprilie, noi îți prezentăm lista cu documentele de care ai nevoie, în cazul în care încă nu ai reușit să fii admis. O nouă șansă o să ai nu în septembrie, ci în ianuarie 2020. Îți prezentăm și condițiile pe care trebuie să le îndeplinești.

Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Poliție

Admiterea la specializările Academiei de Poliție se face doar pe bază de concurs, adică trebuie să dai niște probe, ca să fii admis și, probabil, că asta nu e o noutate. Ca să intri în concurs, trebuie să întocmești un dosar care să conțină următoarele documente:

 • cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
 • chitanța cu contravaloarea taxei de înscriere la concurs, sau, după caz, acte doveditoare, din care să
  rezulte că te afli într-una din situaţiile în care beneficiezi de scutire de plata taxei;
 • după caz, diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor/premii la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Dacă ai promovat examenul de Bacalaureat, mai trebuie să atașezi la dosar și următoarele documente:

 • diploma de BAC, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat, mai poți prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă.

Înscrierea la examenul de admitere se poate face atât personal, de către canditat, pe baza buletinului, dar și de către o altă persoană, în numele candidatului, dar pe bază de procură.

Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Poliție: ce taxă trebuie să plătești

Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Poliție. Astea sunt toate documentele de care ai nevoie

La fel ca la oricare altă facultate, există o taxă de admitere obligatorie. Aceasta este de 380 de lei și o achiți la sediul academiei, atunci când mergi să te înscrii. Sunt, însă, scutite de taxă următoarele categorii de persoane:

 • orfanii de unul sau ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate / pensionat/ decedat;
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare).

Citește aici întregul regulement.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI