Acte necesare pentru înscrierea la ASE în 2019. Așa trebuie să arate dosarul complet

Admitere ASE 2019

Acte necesare pentru înscrierea la ASE în 2019. Este esențial să știi din timp ce documente sunt necesare ca să te înscrii la o facultate din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Aceasta pune la dispoziția studenților 24 de programe în limbile română, engleză, franceză și germană, la alegere. ASE este una dintre cele mai bine cotate universități din România și poți să-ți creezi un viitor frumos aici.

Dacă ai luat examenul de Bacalaureat cu brio și te gândești să urmezi o facultate la ASE, noi îți oferim, mai structurat, câteva informații despre modalitatea de înscriere.

Acte necesare pentru înscrierea la ASE în 2019: ce documente trebuie să ai în dosar

 Acte necesare pentru înscrierea la ASE în 2019. Așa trebuie să arate dosarul complet

Înscrierile se fac în perioada 15 – 19 iulie, în intervalul orar 08:00 – 16:00. Ai nevoie de următoarele documente:

 • carte de identitate/buletin sau pașaport;
 • un dosar plic pe coperta căruia trebuie să-ți scrii numele, o adresă de email validă și numărul de telefon;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu această, pentru că în România durează mult tipărirea unui carton) în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul. Dacă ai dat BAC-ul în sesiunea de acum, din iulie, trebuie să prezinți adeverința de promovare a examenului de Bacalaureat, eliberată de liceu, în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de Minister;
 • foaia matricolă (sau echivalentă acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;
 • un eseu motivațional, din care să reiasă argumentele care te-au determinat să urmezi o facultate la ASE. Modelul și structura eseului le găsești aici.;
 • adeverință medicală, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data la care te înscrii la facultate. Fișa trebuie eliberată de către cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru facultate;
 • copia cărții de identitate;
 • certificatul de naștere în copie legalizată/certificată conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie în copie legalizată/certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • doua fotografii în format 3/4;
 • declarația pe propria răspundere pe care o completezi în sala de înscriere și prin care declari ca nu ai fost exmatriculat pentru frauda din ASE și îți asumi că: nu vei beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor și că nu vei urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare ale acestora;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care îl completezi în sala de înscriere;
  bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE.

Detaliile mai pe larg le găsești AICI.

Acte necesare pentru înscrierea la ASE în 2019: câte locuri sunt la buget

Pentru anul universitar 2019 – 2020, ASE a alocat, în total, 6.269 de locuri la învățământ cu frecvență și
950 de locuri la învățământul la distanță și cu frecvență redusă. La nivel de facultăți, au fost alocate astfel locurile, la buget:

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine: 145

Administraţie şi Management Public: 154

Business şi Turism: 218

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică: 574

Contabilitate şi Informatică de Gestiune: 234

Economie Teoretică şi Aplicată: 144

Economie Agroalimentară şi a Mediului: 229

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori: 228

Management: 227

Marketing: 209

Relaţii Economice Internaţionale: 250

Vezi AICI mai multe detalii.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI