Regulament concurs „Câștigă cu AXN și sezonul 2 Scorpion!”

Art. 1. Organizator
S.C. Room 12 Management S.R.L. cu sediul în București, care operează marca înregistrată Playtech.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi de eventualele modificări prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare

Concursul ”Câștigă cu AXN și sezonul 2 Scorpion!” denumit în continuare “Concurs”, se derulează pe site-ul www.playtech.ro , în intervalul 01-03 noiembrie 2016. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.playtech.ro. Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

· este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

· accesează site-ul www.playtech.ro în intervalul 01-03 noiembrie 2016 şi participă la Concurs

· îşi completează corect toate datele cerute în formularul pus la dispoziţie şi răspunde corect cerințelor din Concurs

· este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului

· confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii Playtech.ro, nici rudele de gradul I sau soţii/soţiile acestora sau ale celorlalte parti implicate in proiect .

Concursul se adresează doar persoanelor care, la data înregistrării ca participant, au împlinit 18 ani.

Participanții nu au voie să folosească cuvinte defăimatoare, injurioase la adresa organizatorilor și a sponsorului concursului.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art.4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs exlusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul Concursului

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe homepage-ul site-ului www.playtech.ro, din newsletter-ul Playtech.ro, precum şi din banner-ele online de promovare a acestuia.

Concursul de desfăşoară în perioada 09-25 martie 2016 şi va avea 1 câştigător desemnat prin tragere la sorți.

Utilizatorii se înscriu în Concurs prin completarea formularului pus la dispoziţie de echipa Playtech.ro în pagina de concurs cu datele solicitate şi răspunzând corect la întrebarile de concurs.

Art. 6. Premiile Concursului

Premiul Concursului portofele Tru Virtu, în valoare totală de aproximativ 630 lei.

Premiul Concursului este netransmisibil altei persoane și nu poate fi înlocuit de contravaloarea sa în bani.

Oragnizatorul are obligația calculării, reținerii, deducerii și plății impozitului pe premii, dacă este cazul.

Art. 7. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Concursul de desfăşoară în perioada 01-03 noiembrie 2016 şi va avea 3 câştigători desemnați prin tragere la sorți, prin random.org. Se vor califica pentru câștig utilizatorii care:

– au completat formularul cu datele solicitate şi au trimis răspunsul corect la intrebarile de Concurs până la data de 03 noiembrie 2016.

– respectă toate prevederile prezentului Regulament de concurs

Anunțarea câștigătorului va fi realizată până la data de 04 noiembrie 2016 de către Playtech.ro.

Unicitatea câştigătorului se va stabili în primă fază pe baza adresei de e-mail cu care s-a înscris în concurs şi apoi pe baza buletinului, actul de identitate prezentat pentru revendicarea premiului.

Câştigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul Concursului telefonic sau prin e-mail, în baza datelor funizate. De asemenea, numele câştigătorului va fi afişat pe pagina Concursului de pe www.playtech.ro după validarea acestuia.

Înscrierea multiplă la concurs atrage descalificarea.

Câştigătorul are la dispoziţie 48 de ore pentru a răspunde Organizatorului şi pentru a trimite datele solicitate de acesta de la momentul în care a fost anunţat de Organizator, altfel va fi descalificat. În acest caz, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelaşi mecanism de tragere la sorţi, în limita a maximum încă o extragere suplimentară. În cazul în care nici în urma acestei extrageri Organizatorul nu identifică câştigători eligibili, premiul în cauză va rămâne în posesia Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.

Câştigătorul va intra în posesia premiului prin livrare prin curier, taxele fiind suportate de Organizator. Înainte de trimiterea premiului, fiecare câştigător va trebui să trimită pe email Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate (valabile şi cu datele inteligibile) şi adresa completă la care urmează să fie livrat premiul.

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.playtech.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 9. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.playtech.ro .

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între S.C Mediaget S.R.L. .şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.