Lege nouă, dacă vrei să ai gaz în casă. Acum, vei plăti în plus

Lege nouă, dacă vrei să ai gaz în casă. Acum, vei plăti în plus

A fost modificat regimul racordărilor la rețelele de gaz și energie electrică, printr-o Ordonanță de Urgență publicată în Monitorul Oficial al României, chiar în ultima zi din 2021.

Pentru a înțelege mai bine noua legislație, trebuie să punctăm câteva aspecte ce erau valabile până acum. Prin urmare, să ne amintim că racordarea la rețelele de gaz și electricitate era gratuită pentru consumatorii casnici, chiar dacă erau departe de rețea. Firmele de distribuție preluau costul lucrărilor și, desigur, obligația de a nu refuza nicio solicitare. Ei bine, pentru persoanele juridice lucrurile stăteau puțin diferit. Mai exact, erau anumite condiții de îndeplinit, de exemplu, procesul era gratuit în cazul în care noul loc de consum se află la maximum 2,5 km de rețea.

Care sunt noutățile legislative

În noua legislație, pentru consumatorii casnici, racordarea rămâne gratuită, dar în anumite condiții. Conform explicațiilor economica.net, „distribuitorul nu va plăti decât costurile pentru o valoare medie a unui branșament. Această valoare va fi stabilită de ANRE, și probabil se va impune o anumită putere (în cazul rețelei electrice) și o anumită distanță de rețea până la care racordarea casnicilor este plătită de firma de distribuție, urmând ca clientul să suporte diferența.

În cazul clienților non-casnici, dispare gratuitatea. Ei vor plăti costurile de racordare la rețelele de gaz și energie electrică, chiar dacă locul de consum este la mai puțin de 2,5 km”.

„La articolul 51, alineatele (3.2)—(3.5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3.2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, în condiții de eficiență economică.

Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism.

(3.3) Prin excepție de la prevederile alin. (3.2 ) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3.1) și (3.2).

(3.4) Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare.

Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Pentru asigurarea calității lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/ echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE.

(3.5) În cazul clienților casnici care se racordează rețeaua de joasă operatorul de distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care data rambursării integrale coincide cu data punerii în funcțiune a instalației de racordare. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.”

La articolul 51, după alineatul (3.5 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3.6), cu următorul cuprins:

„(3.6) În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/ branșamentului, realizate conform alin. (3.4), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate”, se arată în OUG.

Citește și: