Noi surse de finanțare pentru microîntreprinderile afectate de criză: anunțul de la Guvern

Noi surse de finanțare pentru microîntreprinderile afectate de criză: anunțul de la Guvern

Ministerul Econonomiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a transmis că, în curând, va fi relansată Măsura 1 – microgranturi. Practic, ne spun oficialii, pe 25 octombrie această măsură va fi reluată, iar solicitanții pot demara preînscrierea în aplicație încă din data de 18 octombrie.

Conform anunțului Ministerului Econonomiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), Măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare, va fi relansată în data de 25 octombrie 2021, ora 10:00.

Important de menționat este că preînscrierea pe platforma specială va putea începe din data de 18 octombrie. Practic, explică MEAT, din data de 18 octombrie 2021, aplicația va permite crearea profilului, user-ului și parolei, pentru noile categorii de beneficiari.

Aceștia vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele firmei înființate în anul 2019/II/IF/profesii liberale. Se vor putea înregistra și ceilalți aplicanți elibili care nu aveau cont pe platforma electronică.

Se pot obține 2.000 de euro pentru fiecare beneficiar

Fiecare beneficiar în parte al Măsurii 1 – microgranturi, va putea obține 2.000 de euro finanțare.

Condiții de eligibilitate:

Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.

De asemenea, devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Ministerul Econonomiei, Antreprenoriatului și Turismului a mai transmis solicitanților că procedura de implementare a Măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, care reprezintă ghidul aplicantului, se află în prezent la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), pentru obținerea avizului final premergător aprobării și publicării în Monitorul Oficial al României.

Conform MEAT, după obținerea avizului de la MIPE, MEAT va transmite procedura spre publicare în Monitorul Oficial. În același timp, până la data de 18 octombrie 2021 aplicația creată de STS va fi testată, astfel încât să răspundă tuturor cerințelor în momentul lansării.