Plata pensiilor de urmaş suferă schimbări majore. Toți românii trebuie să afle noile condiții impuse de Casa de Pensii

Plata pensiilor de urmaş suferă schimbări majore. Toți românii trebuie să afle noile condiții impuse de Casa de Pensii
CNPP anunță noi documente necesare pentru pensiile de urmaș

Încă de anul trecut guvernul a adus mai multe modificări legislației în vigoare, cu privire la pensia de urmaș. Într-un comunicat, publicat recent de CNPP, viitorii beneficiari ai pensiilor de urmaș vor trebui să depună noi documente. Noile informații au caracter obligatoriu pentru viitori beneficiari ai unei pensii de urmaș.

CNPP anunță noi documente necesare pentru pensiile de urmaș

În ultimul an și jumătate s-au adus mai multe modificări în ceea ce privește cadrul legal pentru beneficiarii de pensii de urmaș. De data aceasta CNPP a publicat pe site-ul său noile documente ce vor trebui depuse de minorii până în 16 ani. În același document au fost publicate și documentele necesare pentru studenții beneficiari ai unor pensii de urmaș.

Beneficiarii au termene limită pentru depunerea actelor

Conform CNPP, în ambele cazuri, minori și studenți, toate documentele necesare au termen limită până pe 25 septembrie, anul curent pentru minori, și 25 octombrie pentru studenții până în 26 de ani. Aceștia vor trebui să depună o adeverință care să ateste că sunt încadrați într-o formă instituțională de învățământ, preuniversitar, sau universitar, mai anunță CNPP.

Comunicatul oficial CNPP

Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată.

  1. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:
  • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2021 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);
  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 – adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;
  • să depună adeverința în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

!!!  În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaș ale studenților se rețin la plată după cum urmează:

  • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaș nu au depus declarația pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021;
  • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverința prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

!!!  Plata pensiei de urmaș se SUSPENDĂ începând cu luna ianuarie 2022, dacă studenții urmași care au transmis adeverința în copie sau în format electronic nu au depus și originalul adeverinței până la data de 25 decembrie 2021.”, se spune în documentul CNPP.

 

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI