Noul formular al declarației pe proprie răspundere. Descarcă-l de aici, online

Noul formular al declarației pe proprie răspundere. Descarcă-l de aici, online

Începând de miercuri, toți românii care ies din casă trebuie să aibă un argument pentru a o face. Oamenii sunt obligați, după anunțarea Ordonanței Militare nr. 3 care reglementează circulația, să prezinte autorităților o adeverință de la locul de muncă, fie o declarație pe proprie răspundere. Grupul de Comunicare Strategică a semnalat astăzi actualizarea modelului.

Noul formular al declarației pe proprie răspundere

Ordonanța Militară nr.3, anunțată miercuri seară, 25 martie, de ministrul Marcel Vela, introduce o serie de modificări. Astfel, începând de miercuri, toți românii care ies din casă trebuie să aibă asupra lor fie o adeverință de la locul de muncă, fie o declarație pe proprie răspundere în care să prezinte motivul deplasării. Astăzi, 26 martie, Grupul de Comunicare Strategică a informat că modelul declarației pe proprie răspundere a fost actualizat. Modificarea reprezintă o simplificare în privința datelor care necesită a fi completate.

Documentul poate fi redactat/completat de pe computer în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă (de mână) a titularului.

Declarația pe proprie răspundere: http://s9.ro/154u 

Adeverință angajator: http://s9.ro/154y

Documentul poate fi prezentat pe un dispozitiv electronic

De asemenea, sursa citată menționează că declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral de mână, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pus la dispoziție.

Noul formular al declarației pe proprie răspundere. Descarcă-l de aici, online
Declarație pe proprie răspundere

Cât despre prezentarea declarației pe proprie răspundere/adeverinței eliberate de angajator personalului abilitat de pe dispozitive electronice, se precizează că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să se afle semnătura olografă a titularului ori autentificarea angajatorului. Persoana va prezenta declarația pe proprie răspundere/adeverință de la angajator alături de actul de identitate, pe care autoritățile le vor putea fotografia.

Ordonanța Militară 3:

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI