Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la probele scrise

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la probele scrise
BAC 2022 sesiunea de toamnă. Peste 40.000 de elevi lipsă la examenele din vară

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă. În această tomană va avea loc cea de a doua sesiune de Bacalaureat din 2022. Candidații la această sesiune sunt elevii care, fie nu au luat în prima sesiune, sau din alți ani. În același timp, conform Ministerului Educației, s-a stabilit și ce elevi nu pot da BAC-ul în sesiunea de toamnă 2022.

BAC 2022 sesiunea de toamnă. Peste 40.000 de elevi lipsă la examenele din vară

În această toamnă, începând cu 16 august, va începe cea de a doua sesiune de BAC 2022. La sesiunea din vara acestui an, conform datelor ME, peste 40.000 de elevi nu erau înscriși la examenele de Bacalaureat. asta ar însemna, ținând cont de date, că la această sesiune acești 40.000 de elevi ar trebui să se înscrie. Pe lângă aceștia, vor mai participa la BAC-ul din acastă toamnă elevii care au picat în vara lui 2022, precum și cei din anii trecuți.

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă

În această sesiune se vor da examene, la competențele digitale, precum și la probele scrise. În cele ce urmează vă propunem listele cu modelele de subiecte la probele scrise:

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă probele scrise

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la Limba şi literatura română

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Limba și Literatura Română, pentru filiera teoretică – Profilul umanist, filiera vocațională – Profilul pedagogic, și pentru filiera teoretică – Profilul real, filiera tehnologică, filiera vocaţională, toate profilurile, cu excepţia profilului pedagogic:

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la Limba şi literatura maternă

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Limba și Literatura maternă, pentru filiera teoretică – Profilul umanist, filiera vocațională – Profilul pedagogic, și pentru filiera teoretică – Profilul real, filiera tehnologică, filiera vocaţională, toate profilurile, cu excepţia profilului pedagogic:

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la Matematică

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la matematică, pentru Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică, Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică, Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii și Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale

Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la Istorie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Istorie, pentru Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; – profil teologic, toate specializările.

Modele subiecte BAC 2022 Anatomie – Biologie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Anatomie – Biologie, pentru Filiera teoretică – profilul real; Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar:

Modele subiecte BAC 2022 Chimie Organică și Chimie Anorganică

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Chimie Organică și Chimie Anorganică:

Modele subiecte BAC 2022 Fizică

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Fizică, pentru Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului și Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar:

Modele subiecte BAC 2022 Geografie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Geografie, pentru Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar:

Modele subiecte BAC 2022 Informatică

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Informatică, pentru Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii și Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică, Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică:

Modele subiecte BAC 2022 Logică

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Logică, pentru Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar:

Modele subiecte BAC 2022 Psihologie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Psihologie, pentru Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar:

Modele subiecte BAC 2022 Sociologie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Sociologie, pentru Profilul umanist din filiera teoretică.

Modele subiecte BAC 2022 Filosofie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Filosfie, pentru Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Modele subiecte BAC 2022 Economie

În sesiunea din toamnă se vor da examenele, proba scrisă la Economie, pentru Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Calendar BAC 2022, sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale