Măsuri ASF. Ce se întâmplă cu fondurile de pensii în această perioadă

Măsuri ASF. Ce se întâmplă cu fondurile de pensii în această perioadă

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a anunțat astăzi ultimele modificări adoptate pe o perioadă de 1 an. Potrivit acestuia fondurile de pensii vor putea investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor sau de state membre UE într-un procent mai mare de 70%.

 Care sunt factorii decizionali pentru această schimbare

 În această perioadă de criză economică, generată de pandemia de coronavirus, au fost înregistrate scăderi substanțiale ale piețelor de capital, motiv pentru care se impune o modificare rapidă pentru protejarea activelor participanțiilor la fondurile de pensii. Astfel, proprietarii pensilor private vor avea posibilitatea să investească  în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de state membre ale UE.

Dan Armeanu a expus problema unei incapacități de creșteri economice într-o perioadă atât de greu încercată, fiind nevoit să facă schimbări temporare pentru a reduce neajunsurile, dar și pentru a susține mai multe sectoare financiare nebancare, precum și cel al pensiilor private.

De aceea au fost luate măsuri de urgență precum reducerea taxelor, comisioanelor şi tarifelor datorate de entităţi cu 25%, începând cu 1 aprilie 2020 şi până la încetarea stării de urgenţă.

De asemenea, președintele ASF a menționat despre lovitura pe care au suportat-o întreprinderile, celor mai multe dintre ele fiindu-le încetată activitatea, motiv pentru care s-a decis amânarea termenului de depunere la A.S.F. a situaţiilor financiare pentru anul 2019 pentru administratorii de pensii private şi fondurile administrate de aceştia.

Declarația integrală a vicepreședintelui Dan Armeanu

Pandemia COVID-19 afectează creşterea economică pe termen scurt, prin reducerea generalizată a investiţiilor şi a producţiei de bunuri si servicii, ceea ce forţează întreprinderile să-şi reducă semnificativ activitatea. Mai mult, efectele pandemiei acţionează simetric atât pe partea de cerere cât şi pe partea de ofertă, ceea ce va alimenta spirala de scădere a activităţii economice, conducând spre o posibilă recesiune.

Pandemia generează un val de şoc pentru afaceri, gospodării şi pieţe financiare, rezultând o perturbare serioasă a funcţionării acestora. În acest timp majoritatea statelor, inclusiv România, au decis să elaboreze diferite scheme de sprijin pentru întreprinderile aflate în dificultate, cât şi pentru salariaţii care îşi pierd temporar slujbele, fiind pregătite să injecteze fonduri în economie sau să acorde garanţii, astfel încât odată cu sfârşitul pandemiei, economia să îşi revină într-un timp cât mai scurt, în caz contrar costurile globale fiind greu de dimensionat. 

Ţinând cont de amploarea efectelor pandemiei, băncile centrale, precum BCE şi FED şi alte bănci centrale naţionale, precum şi instituţiile de supraveghere financiară au luat măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi bunei funcţionări a pieţelor financiare, cu scopul de a contracara diminuarea încrederii investitorilor în activitatea economică. 

Luând în considerare scăderile ample şi volatilităţile crescute ale pieţelor de capital, precum şi  necesitatea de a proteja activele participanţilor la fondurile de pensii private de fluctuaţii mari de preţ ale instrumentelor de capital, A.S.F. a hotărât să ofere posibilitatea administratorilor de pensii private de a investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, într-un procent mai mare de 70%, modificarea limitei fiind una temporară pe o perioadă de 1 an. 

Având în vedere dificultăţile operaţionale şi financiare prin care trece sectorul financiar nebancar şi din dorinţa de a sprijini în această perioadă entităţile reglementate atât din sectorul de pensii private cât şi din celelalte sectoare ale pieţei financiare nebancare, cât şi pentru a fi solidară cu industria supravegheată, ASF a decis reducerea taxelor, comisioanelor şi tarifelor datorate de entităţi cu 25%, începând cu 1 aprilie 2020 şi până la încetarea stării de urgenţă.

În condiţiile în care activitatea întreprinderilor este perturbată de restricţiile impuse de lupta împotriva COVID-19 şi ţinând cont de instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/16.03.2020, s-a hotărât prorogarea termenului de depunere la A.S.F. a situaţiilor financiare pentru anul 2019 pentru administratorii de pensii private şi fondurile administrate de aceştia.

În contextul condiţiilor economice dificile create de pandemia COVID-19, A.S.F. a decis să promoveze de urgenţă măsuri menite să reducă neajunsurile operaţionale generate de COVID-19, creând pentru toate entităţile supravegheate posibilitatea ca toate raportările şi corespondenţa să fie transmise prin mijloace electronice la distanţă.

Toate aceste măsuri au fost adoptate cu scopul de a asigura stabilitatea pieţelor financiare nebancare şi de a proteja intereselor consumatorilor de produse financiare pe fondul situaţiei fără precedent generate de apariţia şi răspândirea la scara globală a virusului COVID-19„.

 

 

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI