Județul cel mai vechi din România. Când a apărut și de unde vine numele lui

Județul cel mai vechi din România. Când a apărut și de unde vine numele lui
A fost atestat acum sute de ani

Cel mai vechi județ din țară a fost descoperit de cercetători după multă vreme. Ei au descoperit niște scrieri foarte vechi în care se vorbea despre numele județului chiar de pe data de 8 ianuarie 1392. Marele logofăt Filos amintea numele județului pentru prima oară.

Care este cel mai vechi județ din România

Cel mai vechi județ din România este Vâlcea, care a împlinit pe 8 ianuarie

630 de ani de atestare documentară. Este primul județ menționat în scrieri.

„Sărbătorim astăzi cea mai importantă dată istorică a judeţului Vâlcea. În ziua de 8 ianuarie 1392, pana marelui logofăt Filos (pe numele de monah, Filotei), un învăţat şi cunoscător al limbilor greacă şi slavonă, înscria, pentru vecie, numele acestui străvechi ţinut”, aminteşte directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, prof. dr. Florin Epure

„Eu, în cel Hristos Dumnezeu, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul, marele voievod şi domn a toată Ungrovlahia, după putere am binevoit[…]

să ridic din temelie o mănăstire[…] am dăruit puţin obroc din casă mea pentru hrana călugărilor[…]”, în judeţul Vâlcea, pe fiecare an să-şi adune înşişi călugării albinăritul”, menţionează istoricul vâlcean, subliniind că:

„Domnitorul mai dăruieşte şi alte proprietăţi, o moară la Râmnic şi una la Cătălui, 300 de sălaşe de ţigani etc.”.

Ce înseamnă denumirea

Denumirea județului Vâlcea a fost explicată de către savantul Nicolae Iorga, care a cercetat mult acest lucru și a ajuns la o concluzie.

„Potrivit acestuia denumirea ar veni de la numele unei căpetenii locale – cneazul Vâlc (în româneşte, Lupu), care în maghiară însemnă tot lup – Farcaş, cel menţionat de Diploma Cavalerilor Ioaniţi (1247)”.

Actul face referire la existenţa cnezatelor lui Ioan şi Farcaş, a voievodatelor lui Litovoi şi Seneslau, precum şi a Ţării Severinului, care vor duce în final la întemeierea statului feudal Ţara Românească, recunoscute şi de documentele ungureşti ale vremii, care se întindeau între Carpaţi şi Dunăre”.

Istoricul a vorbit despre un document prin care Vâlcea devine „cel mai vechi judeţ care apare atestat în Ţara Românească, după Jaleş (3 octombrie 1385)”, mai aminteşte directorul de la Cultură, precizând:

 „Într-adevăr, Jaleşul a fost primul judeţ atestat documentar, dar el nu mai există, deci Vâlcea rămâne cel mai vechi judeţ atestat care şi-a păstrat şi denumirea denumirea originară”.