Folosirea cardului de sănătate redevine obligatorie. Anunțul făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Folosirea cardului de sănătate redevine obligatorie. Anunțul făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Folosirea cardului de sănătate redevine obligatorie. Anunțul făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate Sursă foto: stirilekanald.ro

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a făcut anunțul pe care toți românii îl așteptau. Astfel, cardul de sănătate va redeveni obligatoriu începând cu data de 1 iulie, doar în anumite servicii medicale.

Până la ce dată vom putea merge la doctor fără cardul de sănătate

Potrivit CNAS, cardul naţional de asigurări de sănătate nu va fi necesar până la data de 30 septembrie în asistenţa medicală primară şi în cea ambulatorie de specialitate. În schimb, pentru restul specialităților și serviciilor medicale va fi nevoie de card începând cu data de 1 iulie.

Într-un comunicat al CNAS se arată că aceste măsuri au fost adoptate pentru a limita riscul infectării cu COVID-19 al populației.

Pentru a limita riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei, în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul naţional de asigurări de sănătate până la data de 30 septembrie 2020, iar pentru celelalte specialităţi serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul naţional de asigurări de sănătate începând cu data de 1 iulie 2020„.

Astfel, începând cu data de 1 iulie 2020, serviciile acordate de către unităţile sanitare cu paturi, furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie şi cei de dializă vor fi validate cu cardul naţional de asigurări de sănătate. Măsura este necesară pentru asigurarea continuităţii în acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, potrivit adevarul.ro.

Măsuri de prevenție adoptate până la 30 septembrie 2020

Pentru limitarea irăspândirii infecției cu noul coronavirus sunt prevăzute o serie de măsuri în vigoare până la data de 30 septembrie.

Printre acestea se numără eliberarea de către medici, la externarea asiguratului, o prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile. Excepție fac medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

De asemenea, se pot transmite în continuare, prin mijloace electronice, documentele necesare pentru obţinerea unor drepturi sau prin depunerea acestora de orice altă persoană. Un alt aspect important este faptul că nu mai este nevoie de prezentareabiletului de trimitere pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu„, a transmis CNAS.

Ce tratamente și medicamente pot prescrie medicii

Medicii de familie pot prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului 720/2008, pentru care există restricţii de prescriere, astfel încât asiguraţii să poată beneficia la timp de medicaţia necesară.

Medicii de familie pot iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate şi gratuite.

De asemenea, medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului (scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere) şi pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgenţă erau prescrise de către medicii specialişti.

Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, potrivit Digi24.ro.

Serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază, acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, precum şi serviciile conexe furnizate de psiholog şi logoped pot fi efectuate şi de la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră„, se mai transmite în comunicat.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI