Care este termenul depunerii declarației unice la ANAF. Ce este acest document și cum se poate completa online

Care este termenul depunerii declarației unice la ANAF. Ce este acest document și cum se poate completa online
Care este termenul depunerii declarației unice la ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală(ANAF) anunță că au mai rămas câteva zile până la termenul limită de depunere a declarației unice. Ce este acest document și cum se poate completa online?

Care este termenul depunerii declarației unice la ANAF?

Termenul limită de depunere a declarației unice este 31 iulie, iar contribuabilii urmează să declare impozitul pe veniturile realizate în România sau/și în afara ei în anul 2018, potrivit ANAF. De asemenea, declarația mai cuprinde impozitul pe venitul estimat realizat în 2019 sau impozitul aferent normei de venit, dar și venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul curent și, în unele cazuri, contribuțiile sociale datorate în anul precedent.

De menționat este că specialiștii ANAF oferă asistență telefonică în domeniul fiscal sau IT la numărul 0314039160, pentru completarea și depunerea declarației. Mai mult, contribuabilii pot beneficia și de asistență la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea online, folosind calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor special pentru această acțiune.

Unde se depune?

”Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” se poate depune prin mai multe metode: prin serviciul Spațiul Privat Virtual sau poate fi transmisă ANAF prin intermediul serviciului ”Depunere declarații”, care este disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, cu ajutorul unui certificat digital calificat. Pentru a completa declarația online, intră AICI. 

Care este termenul depunerii declarației unice la ANAF. Ce este acest document și cum se poate completa online
Termenul limită de depunere a declarației unice este 31 iulie

Mesajul ANAF

”Termenul de depunere a declaraţiei unice este 31.07.2019! Vă rugăm să aveţi în vedere că puteţi depune declaraţia oricând, până la această dată. Declaraţia se poate depune accesând butonul „Depunere declaraţie unică” din partea dreaptă sus a paginii principale a portalului ANAF, sau prin www.e-guvernare.ro. Au mai ramăs 22 de zile până la expirarea termenului de depunere. Pentru informaţii suplimentare cu privire la depunerea declaraţiei unice accesaţi următorul link sau apelaţi la 031.403.91.60. Vă mulţumim”.

Mod de completare. Date de identificare a contribuabilului

  • În caseta ”Cod de identificare fiscală” se completează codul numeric personal al contribuabilului ori numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în funcție de caz.
  • În caseta ”Codul de identificare fiscală din străinătate” se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul în care este rezidentă persoana fizică nerezidentă.
  • La rubrica ”Nerezident” se bifează de contribuabilii ce la momentul realizării venitului aveau calitatea de nerezidenți.
  • La rubrica ”Statul de rezidență” se completeaza doar în situația beneficiarului de venit nerezident, ce va înscrie statul în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.
  • La rubricile ”Nume” și ”Prenume” se înscriu numele si prenumele contribuabilului. Pentru mai multe detalii ce țin de completarea declarației intră AICI.