Când este Sfântul Alexandru 2022. In ce zi pică și ce este bine să faci

Când este Sfântul Alexandru 2022. In ce zi pică și ce este bine să faci
Când este Sfântul Alexandru 2022. Tradiții și obiceiuri

Când este Sfântul Alexandru 2022. Sfântul Alexandru este considerat de către Biserică protectorul omenirii. Acesta este sărbătorit în fiecare an pe data de 30 august. Ca și aproape orice altă sărbătoare, creștinii țin cont cu strictețe de anumite obiceiuri și tradiții.

Când este Sfântul Alexandru 2022. Pe ce dată se sărbătorește

Sfântul Alexandru este prăznuit cu două zile înainte de începerea Anului Nou bisericesc, potrivit calendarului ortodox. Acesta a trăit în secolul al IV-lea, timp în care a fost ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantinului. Ulterior, a fost numit patriarh în locul acestuia.

De asemenea, Sfântul Alexandru a fost episcop în Constantinopol în timpul împăratului Constantin cel Mare. Patriarhul Mitrofan l-a trimis pe Sfânt să participe la Sinodul I ecumenic de la Niceea, dovedindu-se un apărător al dreptei credințe.

La sinod l-a combătut pe Arie. Acesta a fost unul din preoții săi slujitori, care începuse să predice o învățătură neconformă cu tradiția și credința Bisericii. Sfântul Alexandru mai este numit și „protectorul omenirii”, fiind considerat unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și apărători ai credinței creștine.

“Fiul, nefiind Dumnezeu adevărat, nu putea să fie decât creatură, chiar dacă cea mai perfectă dintre creaturi. Ceea ce nu reprezintă un impediment pentru ca Tatăl să fie Tată, doar că acesta este părinte pentru o ființă diferită de El. Este adevărat că Fiul este numit Dumnezeu, dar numai într-un sens impropriu: El este bun și înțelept, se bucură de prerogativa de a fi fost creat direct de Dumnezeu, în vreme ce celelalte creaturi au fost create prin Fiul. În schimb, existența sa nu se identifică nicidecum cu realitatea divină: El este pentru totdeauna contingent. Mântuirea pe care Hristos o aduce oamenilor nu constă într-o înnoire a naturii lor, săvârșită grație înălțării prin Hristos, a aceleiași naturi umane, ci în oferirea unui model de viață și în revelarea credinței adevărate”, conform crestinortodox.ro

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Alexandru. Ce nu este bine să faci?

Potrivit tradiției, în această zi oamenii trebuie să fie mai receptivi la nevoile aproapelui. Motivele de ceartă trebuie să fie date uitării și trebuie să fie iertate. În caz contrar, vei duce o sfadă până la sfârșitul anului. De asemenea, este ziua perfectă în care poți face pace cu toate persoanele cu care nu te-ai înțeles.

Totodată, în această zi nu este bine să vorbești pe absolut nimeni de rău. Pe 30 august, femeile care poartă numele sfântului nu ai voie să muncească, să spele hainele sau să facă curățenie prin casă sau ogradă.

Mai mult de atât, această zi este prilej de sărbătoare pentru cei care poartă numele de Alexandru și Alexandra. Numele acestora înseamnă „a apăra” sau „a proteja”, având proveniență din limba greacă.

Rugăciunea pe care este bine să o rostește de Sfântul Alexandru

“Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște, cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare. Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată? Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse.

Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu. Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă departez de mila Ta.

Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Pentru rugăciunile voastre să întoarcă Stăpânul mânia Lui de la mine, păcătosul. Iar tu, Preacurată Doamnă Fecioară, care ai îndrăzneală la Fiul tău pentru robii Tăi, nu uita ostenelile robului tau (numele).

Stăpâne Mântuitorule, din săracul meu suflet, Ție mă rog, izbăvește-mă de durerea păcatelor mele și primește-mă întru bucuria vieții celei nesfârșite, în care se preamărește Preasfânt Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Citește și: Calendar creștin ortodox 11 august 2022. Cine a fost Sfântul Nifon