Bacalaureat 2019. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba orală a Limbii materne

Subiecte proba orală Limba maternă Bacalaureat toamnă 2019.

Elevii care fac parte din minoritățile naționale susțin astăzi, joi, 29 august 2019, proba B a examenului oral la Bacalaureat la limba maternă: croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă sau ucraineană.

Subiecte proba orală Limba maternă Bacalaureat toamnă 2019

Prima probă orală a examenului de Bacalaureat 2019 a început, marți 27 august 2019, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Află aici ce modele de subiecte sunt la proba de competenţe lingvistice de comunicare orală în Limba maternă (B), dar și ce subiecte pică azi.

Cum se desfăşoară proba orală la BAC 2019 la limba maternă

Art.48 – (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011.

(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute.

Elev care scrie.
Bacalaureat toamnă 2019 Subiecte proba orală Limba maternă.

(5) La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

(6) După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

(8) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială. BAC 2019. Modele de subiecte pentru probele orale de la BAC 2019 A Competenţe lingvistice Limba română.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI