BAC 2019 toamnă. Astăzi au loc probele orale la Limba română. Ce subiecte le-au picat elevilor

Subiecte Bacalaureat toamnă 2019 Limba Română oral.

Sesiunea de Bacalaureat toamnă 2019 continuă astăzi 27 august cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Anul acesta, probele de competențe de la BAC 2019 nu s-au mai dat în iarnă, în timpul anului școlar, cum a fost în anul precedent, ci sa revenit la sistemul vechi.

Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba română oral

Modele de subiecte pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română, la limba maternă, dar și la limbile străine pot fi consultate aici, în secțiunea dedicată BAC 2019 pe site-ul Edu.ro.

Cum se desfăşoară proba orală la BAC 2019 Română

Art.48 – (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011.

Elev care ține un pix în mână cu care scrie.
Bacalaureat toamnă 2019 subiecte probele orale la Limba română.

(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10 – 15 minute.

(5) La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

(6) După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

(8) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială. BAC 2019. Modele de subiecte pentru probele orale de la BAC 2019.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI