Actele necesare pentru primirea tichetelor sociale. Toți pensionarii trebuie să afle

Actele necesare pentru primirea tichetelor sociale. Toți pensionarii trebuie să afle
Tichete sociale pentru pensionarii din Bacău și Alba Iulia

Suntem într-o perioadă în care majoritatea pensionarilor cu pensii mici nu reușesc să-și ducă traiul de pe o zi pe alta. Primăriile din Bacău și Alba Iulia au decis să ofere un ajutor financiar pentru Sărbătorile de iarnă acestor categorii sociale. În majoritatea cazurilor aceste tichete sociale au valoarea curpinsă între 100 și 150 de lei. Aceste tichete vor ajunge la cei aproximativ 14.500 de pensionari din Bacău, și la peste 1.900 de pensionari în Alba Iulia.

Tichete sociale pentru pensionarii din Bacău și Alba Iulia

Conform datelor oferite de Primăria Municipiului Bacău, aici locuiesc cel puțin 14.500 de pensionari cu pensii extrem de mici. Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar această categorie socială de-abia reușește să-și plătească facturile. S-a luat decizia, la nivel de primărie, să se acorde acestor pensionari un ajutor financiar, sub formă de tichete sociale, în valoare de 150 de lei fiecare.

Primăria Municipiului Bacău a anunțat și care sunt pașii necesari ca cei peste 14.000 de pensionari să poată intra în posesia tichetelor. Conform reprezentanților primăriei, tichetele sociale vor fi acordate numai pensionarilor cu pensii sub 1.386 de lei, iar data de la care se pot acorda, este luni 20 decembrie anul curent, conform celor declarate de Daniela Pozânărea.

„Distribuirea tichetelor sociale începe de luni, 20 decembrie, prin factorii poștali direct la domiciliu”, a precizat Daniela Pozânărea, directorul Direcției de Asistență Socială Bacău.

Aceeași decizie a fost luată și de primăria din Alba Iulia, aici existând cel puțin 1.900 de pensionari peste 65 de ani și cu pensii sub 1.200 de lei pe lună. În cazul acestora, Primăria Alba Iulia a anunțat că va oferi tichete sociale în valoare nominală de 100 de lei fiecare, decizia fiind luată în ședința Consiliului Local din 25 noiembrie anul curent.

La ce folosesc tichetele sociale

În cazul celor două grupe de pensionari, aceste tichete sociale vor putea fi folosite strict pentru achiziția de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, produse de larg consum și produse de igienă personală. Oficialii primăriilor spun că aceste tichete sociale nu pot fi vândute, sau folosite de alte terțe persoane, în afară de beneficiarii direcți ai acestora.

Actele necesare pentru obținerea acestor tichete sociale

Atât în Bacău, cât și în Alba Iulia, viitori beneficiar de tichete sociale vor fi nevoiți să depună anumite documente la Direcțiile de Asistență Socială din cele două loclități, după cum urmează:

  • cerere și declarație pe propria răspundere
  • copie act de identitate solicitant/reprezentant legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, conform cu originalul
  • actele justificative pentru veniturile declarate
  • Procedura de acordare
  • Tichetele în valoare de 150 / 100 lei/persoană se acordă la cerere.

În această situație, fiecare pensionar, având actele enunțate anterior, va depune o cerere la Direcția de Asistență Socială a celor două primării, după ce se face verificarea dacă există sau nu datorii la bugetul local.

Cererile pot fi descărcate de pe site-urile celor două primării. În cazul pensionarilor care nu se pot deplasa, tichetele vor putea fi ridicate doar de reprezentantul legal al acestora, și doar sub semnătură.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite

Cei peste 14.000 depensionari din Bacău, cât și cei peste 1.900 de pensionari din Alba Iulia vor trebui să îndeplinească anumite condiții pentru a beneficia de aceste tichete sociale în valoare de 150, respectiv 100 de lei, după cum urmează:

  • au domiciliul/reședința în Bacău / Alba Iulia
  • au venituri de până la 1.386, respectiv 1.200 de lei, inclusiv
  • nu au datorii către bugetul local

La nivelul primăriei Alba Iulia, reprezentanții Direcției de Asistență Socială spun că există un buget alocat pentru aceste tichete sociale în valoare de 200.000 de lei.