Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire. Toate documentele de care ai nevoie

Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire. Toate documentele de care ai nevoie
Acte necesare pentru ajutorul pentru incalzire. Toate documentele de care ai nevoie

Cererile pentru ajutorul de încălzire în 2021 trebuie completate și depuse până la data de 15 octombrie. De acest ajutor pot beneficia consumatorii cu venituri mici, care nu-și permit să acopere lunar plata facturilor la încălzire, în timpul sezonului rece. Iată documentele de care ai nevoie.

De ce acte ai nevoie pentru ajutor încălzire 2021

Pentru a primi ajutor de încălzire în 2021, trebuie să completezi un formular de 14 pagini. Acesta trebuie să conțină informații despre ocupanții unei locuințe, sursele de venit, dar și bunurile pe care le dețin în locuință. După bifarea tuturor cerințelor, formularul trebuie depus până la data de 15 octombrie 2021. Doar așa poți beneficia de un ajutor financiar pentru plata întreținerii pe timp de iarnă.

Pe lângă formularul pentru ajutorul de încălzire, ai nevoie de o serie de documente necesare pentru a putea beneficia de banii oferiți de către statul român. Astfel, ai nevoie de următoarele acte pentru ajutorul de încălzire:

Documente doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure: pentru gaze naturale

 • cerere și declarație pe propria răspundere
 • copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, care să ateste calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul
 • factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului 2021)
 • actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei. Aceste acte sunt necesare pentru a demonstra că ai domiciliul sau reşedinţa la adresa la care soliciți ajutorul pentru încălzire.
 • certificatul de căsătorie
 • hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii
 • adeverinţă de venit (salariul net din luna anterioară depunerii cererii)
 • cupoane de pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, din luna anterioară depunerii cererii tale
 • adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza localității unde locuiesc, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru persoanele fără venituri
 • adeverinţă de la facultate, în cazul în care ești student, din care să rezulte dacă beneficiezi sau nu de bursă
 • decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii
 • adeverință de la administratorul blocului din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectivă
 • adeverință de rol agricol (pentru persoanele care deţin terenuri agricole în altă localitate)
 • certificat de rol fiscal de la primărie, din care să rezulte bunurile deținute în proprietate de toţi membrii familiei. Află mai multe AICI.

În cazul în care ești proprietarul unui autoturism şi/sau motocicletă, va trebui să prezinți cartea de identitate a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.

Vezi și: Formularul pentru ajutorul de încălzire în 2021. Descarcă-l online de AICI

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI