100 cele mai utile scurtături de taste în Excel – partea a doua

100 cele mai utile scurtături de taste în Excel - partea a doua

Numărul de scurtături de taste în Excel este surprinzător de mare. E foarte probabil însă să nu fi auzit niciodată de multe dintre ele ele și, cu atât mai puțin, să le țineți minte.

În schimb, cu această serie de articole, începută cu 100 cele mai utile scurtături de taste în Excel – prima parte, s-ar putea să descoperiți un amalgam de lucruri noi. Mai mult decât atât, s-ar putea să găsiți soluții mai eficiente la sarcinile pe care le executați zilnic sau săptămânal în Microsoft Excel.

Inițial, am discutat de o serie de funcții de bază care țin de interacțiunea cu interfața programului și de manipularea celulelor dintr-un tabel Excel. Există însă multe alte combinații de taste pe care ar fi bine să le aveți în vedere. Pentru că este destul de dificil să le țineți minte din start, ideal ar fi să imprimați acest material sau să găsiți o metodă pentru a ajunge rapid la el ca o sursă de referințe.

Scurtături de taste în Excel pentru editarea de conținut

F2 – Editează conținutul celulei active.

Shift + F2 – Inserează sau editează un comentariu aferent celulei active.

ESC – Anulează modificările introduse într-o celulă sau deselectează.

Shift + săgeată dreapta – Selectează câte un caracter la dreapta în celulă

Shift + săgeată stânga – Selectează câte un caracter la stânga în celulă

CTRL + săgeată dreaptă – Mută cursorul după următorul cuvând din celulă în dreapta.

CTRL + săgeată stânga – Mută cursorul înaintea cuvântului anterior din celulă, în stânga.

CTRL + Shift + săgeată dreaptă – Selectează un cuvânt la dreapta cursorului.

CTRL + Shift + săgeată stânga – Selectează un cuvânt la stânga cursorului.

Shift + Home – Selectează conținutul unei celule de la poziția curentă a cursorului până la primul caracter.

Shift + End – Selectează conținutul unei celule de la poziția curentă a cursului până la ultimul caracter.

CTRL + Delete – Șterge până la capătul liniei.

Delete – Șterge următorul caracter.

Backspace – Șterge caracterul anterior.

ALT + Enter – Poziționează cursorul la începutul unei noi linii în interiorul aceleeași celule.

Introducerea de date prin scurtături de taste în Excel

Enter – Confirmă introducerea textului într-o celulă și poziționează cursorul în prima celulă de dedesubt.

Shift + Enter – Confirmă introducerea textului și mută cursorul în celula de deasupra.

Tab – Confirmă introducerea textului și mută cursorul în celula din dreapta.

Shift + Tab – Confirmă introducerea textului și mută cursorul în celula din stânga.

CTRL + Enter – Confirmă introducerea textului și selectează celula curentă.

CTRL + Enter – Introduce același text dintr-o celulă în celulele de mai jos.

CTRL + ; – Introduce data curentă într-o celulă.

CTRL + Shift + : – Introduce ora curentă în celulă.

CTRL + D – Completează textul din celula de deasupra.

CTRL + R – Completează textul din celula din stânga.

CTRL + ‘ – Copiază formula din celula de deasupra.

CTRL + Shift + ” – Copiază valorile din celula de deasupra.

CTRL + K – Atașează un URL celulei curente.

ALT + Săgeată în jos – Afișează opțiunile de completare automată.

CTRL + E – Completează o serie de valori dintr-un șir de celule pornind de la un algoritm dedus automat – Flash fill.

Formatarea valorilor prin scurtături de taste în Excel

CTRL + 1 – Afișează fereastra de formatare pentru celula curentă sau celulele selectate.

CTRL + Shift + F – Afișează fereastra de formatare a celulelor selectate cu pagina de modificarea a caracterlor – Font în prim plan.

CTRL + B – Aplică sau anulează îngroșarea caracterelor selectate – Bold.

CTRL + I – Aplică sau elimină înclinarea caracterelor selectate – Italic.

CTRL + U – Aplică sau elimină sublinierea caracterelor selectate – Underline.

CTRL + 5 – Aplică sau elimină tăierea cu o linie a unor valori selectate – Strikethrough.

Scurtăturile următoare se realizează prin ținerea tastei ALT apăsate și tastarea caracterelor ulterioare în ordine. Comanda aferentă intră în vigoare când ridicați degetul de pe ALT.

ALT + H + A + C – Aliniază conținutul unei celule pe centru.

ALT + H + A + L – Aliniază conținutul unei celule la stânga.

ALT + H + A + R – Aliniază conținutul unei celula la dreapta.

ALT + H + 6 – Creează și extinde spațiul de alineat.

ALT + H + 5 – Elimină spațiul de alineat.

ALT + H + F + G – Mărește dimensiunea fontului cu o treaptă.

ALT + H + F + K – Micșorează dimensiunea fontului cu o treaptă.

CTRL + Shift + ~ – Aplică formatul general pe o celulă.

CTRL + Shift + $ – Aplică formatul monedă pe o celulă – Currency.

CTRL + Shift + % – Aplică formatul procent pe o celulă.

CTRL + Shift + ^ – Aplică formatul științific pe o celulă.

CTRL + Shift + # – Aplică formatul dată pe o celulă.

CTRL + Shift + @ – Aplică formatul oră pe o celulă – Time.

CTRL + Shift + ! – Aplică formatul numeric pe o celulă.

Formatarea ramelor la celule prin scurtături de taste în Excel

Scurtăturile de mai jos s-ar putea să nu funcționeze în toate versiunile de Microsoft Office și doar în fereastra de formatare a celulelor, pe pagina de meniu Borduri.

CTRL + Shift + & – Încadrează o celulă în ramă.

ALT + R – Atașează sau anulează o bordură în partea dreaptă a celulei.

ALT + L – Atașează sau anulează o bordură în partea stângă a celulei.

ALT + T – Atașează sau anulează o bordură în partea superioară a celulei.

ALT + B – Atașează sau anulează o bordură în partea inferioară a celulei.

ALT + D – Trasează sau anulează o linie pe diagonala celulei din stânga jos în dreapta sus.

ALT + H – Trasează sau anulează o bordură orizontală între celule selectate.

ALT + V – Trasează sau anlează o bordură verticală între celule selectate.

CTRL + Shift + _ – Elimină bordurile.

Interacțiunea cu rânduri și coloane prin scurtături de taste în Excel

CTRL + Shift + + – Afișează fereastra de inserare celule, rânduri, coloane.

CTRL + Shift + + – Inserează un rând nou dacă un rând întreg este selectat.

CTRL + Shift + + – Inserează o coloană nouă dacă o coloană este selectată.

CTRL + – – Afișează fereastra de ștergere celule, rânduri, coloane.

CTRL + – – Șterge celule selectate.

CTRL + – – Șterge un rând dacă un rând întreg este selectat.

CTRL + – – Șterge o coloană dacă o coloană întreagă este selectată.

Delete – Șterge conținutul unei celule.

CTRL + 0 – Ascunde o coloană.

CTRL + 9 – Ascunde un rând.

CTRL + Shift + 9 – Afișează rândurile ascunse.

CTRL + Shift + 0 – Afișează coloanele ascunse.

ALT + Shift + Săgeată dreapta – Grupează rânduri sau coloane selectate.

ALT + Shift + Săgeată stânga – Degrupează rânduri sau coloane selectate.