Vești proaste pentru toți românii de la bloc! Se întâmplă de la 1 ianuarie 2020 cu caldura

Vesti proaste pentru toti romanii de la bloc

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei devine o amintire frumoasă după iarna 2020-2021. Astfel, începând cu această dată, ajutorul pentru încălzire va fi înlocuit cu venitul minim de incluziune. Potrivit noilor prevederi legale, suplimentul financiar va trebui solicitat primăriei, pentru că el nu se va mai acorda automat.

Vești proaste pentru o mare parte dintre români. Ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2020 cu ajutorul dă căldură

Ajutorul de încălzire dispare după această iarnă și va fi înlocuit cu venitul minim de incluziune. Acesta este ultimul an în care se mai dă ajutorul pentru încălzirea locuinţei, din anul 2021, acesta va fi înlocuit cu venitul minim de incluziune.

Potrivit noilor reguli, acest supliment financiar acordat pentru cei nevoiași pentru încălzirea locuinţei va fi solicita primăriilor de care aparţine fiecare familie, potrivit unor noi reguli.

Ajutorul de caldură isi schimba denumirea
Ajutorul de caldură isi schimba denumirea

Până când se depun actele pentru ajutorul de căldură

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței poate fi cerut anual până la data de 15 octombrie, ca şi până în prezent. În cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit mediu net lunar pe membru de până la 786 de lei, precum și de către persoanele care sunt singure și au un venit net mediu lunar de doar 1.082 de lei.

Prin urmare, persoanele fizice cu venituri mici, care au nevoie de acoperirea integrală sau parțială a costurilor cu asigurarea căldurii în locuință, pe perioada iernii, au puțin peste o lună la dispoziție pentru a depune la primăria localității de unde aparțin dosarul pentru obținerea stimulentului financiar.

Ajutorul de căldură se transformă în supliment financiar de locuire

2020 este ultimul an în care ajutorul de încălzire se acordă în baza regulilor actuale, iar începând de anul viitor, lucrurile se vor schimba categoric. Astfel, din iarna lui 2021, vor exista noi condiţii pentru acordarea suplimentului financiar de locuire. Ajutorul pentru încălzirea locuinței, care este reglementat acum prin Ordonanța de urgență a Guvernului 70/2011, se va acorda pentru ultima oară, în forma actuală, în iarna lui 2020-2021.

În schimb, pentru sezonul rece 2021-2022, ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi înlocuit de venitul minim de incluziune. Venitul minim de incluziune va avea o componentă numită supliment pentru locuire.

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru persoanele care folosesc gaze naturale
 1. cerere și declarație pe propria răspundere
 2. copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
 3. factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului );
 4. actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 5. certificatul de căsătorie;
 6. hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
 7. adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 8. cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
 9. adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
 10. adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;
 11. decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 12. adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva
 13. adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).
 14. certificat de rol fiscal  de la Primaria  Pitesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI