Cum se completează cererea de înscriere la liceu 2022. Câte opțiuni pot fi bifate

Cum se completează cererea de înscriere la liceu 2022. Câte opțiuni pot fi bifate

Cum se completează cererea de înscriere la liceu 2022 este subiectul asupra căruia se documentează absolvenții claselor a VIII-a precum și părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Deoarece îi mai desparte doar o zi de debutul examenului de Evaluare Națională 2022. Acesta se va desfășura conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. După finalizarea acestuia, urmează etapa înscrierii la liceu. Iată așadar, cum se completează cererea de înscriere la liceu, precum și câte opțiuni pot fi bifate.

Update: Admiterea la liceu în anul 2022 are loc pe 14 iulie, iar înscrierile încep de pe 4 iulie.

Câte opțiuni pot fi bifate și cum se completează cererea de înscriere la liceu

Prima etapă a înscrierii la liceu, va avea loc în acest an, în perioada: 4-11 iulie 2022, conform calendarului admiterii de liceu 2022. În prezența părintelui sau a dirigintelui, elevii de liceu vor completa fișa de înscriere la liceu.

Părinții și elevii au fost instruiți în prealabil, în cadrul unor ședințe, în perioada 16 mai și 3 iunie. În cadrul acestora le-au fost prezentate procedurile de admitere, precum și planul de școlarizare. Aceste ședințe au fost organizate la școală, sau online, prin mijloace electronice.

Cum se completează cererea de înscriere la liceu 2022

Pentru a se înscrie la liceu, candidații sau părinții, trebuie să completeze niște formulare, pentru admitere. Prin acestea, ei vor alege filiera, profilul și specializare. Pentru a vedea un model se poate accesa: cdn.edupedu.ro.

În funcție de opțiunile exprimate, aceștia vor fi repartizați computerizat. Iată care este formula de calcul a acesteia:

 • Media Generală la Evaluarea Națională – 80%
 • Media Generală de absolvire a claselor V-VIII – 20%.

Calculul mediei se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

 • MA = media de admitere
 • ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII
 • EN = media generală obținută la Evaluarea Națională.

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal

Completarea opțiunilor în cererile de înscriere la liceu de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora sau de către reprezentanții legali se face la sediul unității de învățământ pe care candidatul a absolvit-o. Iată care este calendarul admiterii la liceu 2022:

 • 4 – 11 iulie 2022: completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora
 • 14 iulie 2022: comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
 • 15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Modul de completare

Candidații au două posibilități de a completa cererea de înscriere. Astfel, aceasta se poate completa atât fizic, cât și online. Elevii sau părinții acestora pot solicita un model de fișă de înscriere de la sediul unității de învățământ pe care au absolvit-o. O altă variantă este reprezentată de transmiterea electronică a formularului: „Fișa de înscriere”. Indiferent de modalitatea care este aleasă de fiecare este important de reținut că acestea trebuie să fie obligatoriu semnate la final.

Fiecare specializare are un cod unic, în funcție de care își pot exprima opțiunile. În ordinea preferințelor, candidații și părinții sau reprezentanții legali ai acestora, trebuie să completeze codurile specializărilor alese. Elevii vor fi repartizați la liceu în funcție de media de admitere și de opțiunile alese.

Calendar Evaluare Națională 2022

 • 30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la Evaluare Națională 2022
 • 3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022 Limba și literatura română –  probă scrisă
 • 16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
 • 17 iunie 2022 Limba și literatura maternă – probă scrisă

Afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2022

 • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.