Ce salariu primește lunar un șofer de autospeciale ISU. Peste 1500 de posturi, scoase la concurs

Ce salariu primește lunar un șofer de autospeciale ISU. Peste 1500 de posturi, scoase la concurs
Salarii soferi ISU

ISU –  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face angajări. Sunt peste 1.500 de posturi scoase la concurs, printre care șoferi, ofițeri și subofițeri la resurse umane, achiziții, logistică, relații publice, financiar, comunicații și IT. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt pentru șofer de autospecială. Iată ce salariu primește lunar un șofer de autospeciale ISU.

ISU angajări: Posturi scoase la concurs

ISU angajează, peste 1.500 de posturi scoase la concurs. Din totalul acestor posturi, 1.000 sunt pentru încadrarea subofițerilor conducători auto lângă structurile de intervenție, dar și 577 pentru ofițeri și subofițeri din structurile suport, pentru domeniile de prevenire, resurse umane, achiziții, logistică, relații publice, financiar, comunicații și IT, pregătire pentru intervenție, secratariat și centrul operațional.

ISU va afișa anunțurile de concurs pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pe website-urile inspectoratelor județele pentru situații de urgență/al municipiului București-Ilfov, la secțiunea Carieră.

Ce salariu primește lunar un șofer de autospeciale ISU

Șoferii care doresc să lucreze în cadrul ISU și sunt posesori de permis de de conducere categoriile B și C trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, împliniți la data participării la concurs. Salariul brut unui șofer de autospeciale ISU poate fi de 5.632 de lei, iar cel net poate fi de 3.295 lei.

Condiții de angajare la ISU 20222

Candidații care aplică pentru un post de șofer de autospeciale la ISU trebuie să știe că, ca să își poată desfășura activitatea pe un astfel de post, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, după cum urmează:

 • să dețină cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să dețină capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în
  societate;
 • să nu aibă antecedente penale, excepție fiind situația când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
 • muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții
  de cadru militar prin încadrare directă.

În plus, candidații declarați admiși nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic ori a unei organizații cu caracter politic. Candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau societăți comerciale, iar condiția trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate, a anunțat isuarges.ro.

Despre ISU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) este o structură subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care a fost înființată la data de 15 decembrie 2004 prin Hotărârea Guvernului României nr. 1490, fiind creată prin fuzionarea Comandamentului Protecției Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari (Departamentul Național de Pompieri.

La nivel teritorial, adică în județe, filialele se numesc Inspectorate județene pentru situații de urgență – ISU. De precizat este că în cadrul inspectoratelor județene pentru situație de urgență funcționează Serviciul Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), având ca operator aerian structurile de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu spitalele județene, regionale și cu autoritățile publice locale.

În țara noastră, necesarul de personal se realizează prin instituțiile militare de învățământ care asigură formarea cadrelor militare cu studii superioare și medii pentru unitățile operative ale I.G.S.U.

Serviciile de urgență sunt dotate cu autospeciale pentru intervenții la incendii și utilaje de intervenție, de descarcerare și acordare a primului ajutor, cu echipament și aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgență, mijloace de transport, substanțe și alte materiale tehnice specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.