Ce liceu faci dacă nu ai luat Evaluarea Națională sau ai obținut o notă mică

Ce liceu faci dacă nu ai luat Evaluarea Națională sau ai obținut o notă mică
Cum ajungi la un liceu bun, daca nu ai luat Evaluarea Nationala

Ce liceu faci dacă nu ai luat Evaluarea Națională 2022 sau ai obținut o notă mică. Elevii claselor a VIII-a au aflat, joi, 23 iunie, notele obținute la examenul de trecere la liceu. Afișarea rezultatelor a fost motiv de bucurie sau de tristețe. Dacă nu ai promovat capacitatea, citește acest articol, pentru a ști ce să faci în continuare.

Ce liceu faci dacă nu ai luat Evaluarea Națională sau ai obținut o notă mică. Detalii cheie pentru elevi

Candidații care nu au participat la examenul de trecere la liceu vor fi înmatriculați în clasa a IX-a în unități sau școli profesionale, în etapa a doua de repartizare computerizată, pe locurile rămase disponibile după prima etapă, cea dedicată absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut examenul.

Există și elevi buni care pot ajunge la un liceu slab sau chiar la o școală profesională, deoarece nu s-au prezentat la Evaluarea Națională. Aceștia vor fi repartizați după cei care au obținut medii mai mici de 5 la examen. Trebuie precizat că un elev de clasa a IX-a poate fi transferat la un liceu bun. Invocând motive medicale, trecerea poate fi realizată chiar mai repede.

Ce spune regulamentul școlar

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) conține toate detaliile. Art. 152 spune că elevii din învățământul liceal, profesional și postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții: în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot muta la altă școală doar după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul. În situații deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului dat de comisia medicală județeană/a municipiului București, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior.

Când liceele nu pot refuza transferul unui elev la altă școală

La prima probă a sesiunii speciale din 2022, cea de Limba și literatura română, s-au prezentat 170 de candidați, fiind înscriși 192, iar doi absolvenți de clasa a VIII-a au beneficiat de recunoașterea probei. Foarte important de menționat este faptul că liceele nu pot refuza transferul unui elev, dacă media acestuia este cel puțin egală cu cea a ultimului admis în unitatea de învățământ. Absența la Evaluarea Națională poate fi justificată medical de un specialist.

Care este formula de calcul pentru admitere la liceu în 2022

Admiterea la liceu este o etapă cheie pentru elevi. Absolvenții claselor a VIII-a au posibilitatea să opteze pentru profilul dorit, însă repartizarea se face în funcție de medii. Cine și-a dat silința la învățătură în toți anii de generală și a luat note mari la Evaluarea Națională își poate vedea visul împlinit de a urma un liceu bun. Așadar, este bine de știut cum se calculează media de admitere la liceu în 2022.

Formula de calcul este următoarea: MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN. MA reprezintă media de admitere la liceu, ABS înseamnă media generală de absolvire a claselor V – VIII, iar EN simbolizează media generală obținută la evaluarea națională.