Calendar ortodox 12 mai. Ce sfânt se sărbătorește astăzi

Calendar ortodox 12 mai. Ce sfânt se sărbătorește astăzi
Ziua Sfântului Mucenic Ioan Valahul

Calendar ortodox 12 mai. În Calendarul Creștin Ortodox, în 12 mai, toți creștinii ortodoxi serbează un nume important. Este vorba de Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Conform datelor istorice acesta ar fi trăit în perioada domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu.

Calendar ortodox 12 mai. Ziua Sfântului Mucenic Ioan Valahul

În Țara Românească,în secolul al XVII-lea, pe vremea domniei lui Matei Basarab și Mihail Radu, creștinsimul românesc era deja împământenit. Printre cei care aveau să fie canonizați de Biserica Ortodoxă s-a numărat și cel pe care-l cunoașem astăzi ca fiind Sfântul Mucenic Ioan Valahul.

Conform izvoarelor istorice s-ar fi născut dintr-o familie înstărită a acelor vremuri, la 1644. În acele vremuri tulburi Țara Românească avea să fie, din nou, cotropită de turci, iar la vârsta de 15 ani Ioan avea să fie luat ca rob.

Este o perioadă de prizonierat în Istambul pentru tânăr, muncind pe proprietatea unui bogătaș turc. Ulterior este aruncat în temniță fiind acuzat de uciderea acestuia. Fusese aruncat în închisoare de soția bogătașului, după ce tânărul Ioan refuzase avansurile acesteia. În toată această perioadă credința i-a fost testată și s-a încercat trecerea acestuia spre mahomedanism.

Văzând că nu renunță la credința sa creștină, în cele din urmă este condamnat la moarte de către vizirul cetății. Tânărul Ioan este ucis pe data de 12 mai 1662, prin spânzurătoare. Povestea tânărului Ioan, ucis la 18 ani, avea să fie scrisă de un învățat al vremii, părtaș la cele întâmplate, și anume marele învățat grec Ioan Cariofil din Istanbul.

Calendar ortodox 12 mai. Rugăciunea spusă de creștini în această zi

Moartea tânărului Ioan avea să fie cunoscută și de mai-marii Bisericii, care decid canonizarea acestuia sub numele cunoscut astăzi. Astfel se face că ziua în care a fost ucis de turci, 12 mai, a devenit ziua în care-l amintim pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Conform canoanelor bisericești, astăzi creștinii ortodocși spun și o rugăciune în numele acestuia, după cum urmează:

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel neîntrecut în înţelepciune şi minunat întru lucruri! Căci din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica dintre seminţiile pământului fii aleşi, care prin credinţă tare şi prin viaţă pilduitoare să menţină trează credinţa în puterea şi în milostivirea Ta, şi să nu lase neamul omenesc a se prăbuşi în întunericul cel fără capăt al neştiinţei de cele înalte şi al păcatului. Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce primeşti cu bunătate şi cu îndurare mijlocirile sfinţilor bine-plăcuţi Ţie, pentru nevoile de tot chipul, duhovniceşti şi trupeşti, ale nevrednicilor fiilor Tăi, cei ce plutesc pe marea cea sărată şi de atâtea ori înviforată a acestei vieţi vremelnice, pline de ispite şi de poveri nenumărate.

Însuţi, dar, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu şi cele ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, primeşte şi acum smeritele noastre cereri, şi ne izbăveşte pe noi de toată întâmplarea cea rea, de năpastă, de prigoană, de uneltirile celui viclean, ocrotind viaţa noastră prin milostivirea Ta cea mare, şi nu pentru vrednicia noastră. Căci Tu ştii neputinţa firii omeneşti şi cunoşti pe fiecare, cu casa, cu cererea şi trebuinţa lui. Primeşte, dar, Stăpâne, şi rugăciunile noastre, apărându-ne de tot răul şi dăruindu-ne cele spre mântuire. Ca pentru toate cele ce ne-ai dat şi ne dăruieşti nouă în toate zilele vieţii noastre binecuvântat şi preaslăvit să fii, Părinte al luminilor şi izvorul bunătăţilor, dimpreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”, potrivit crestinortodox.ro

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI