Amnistia fiscală 2019. De la ce dată vom avea TVA-ul redus

Amnistia Fiscală 2019, de când vom plăti TVA mai mic.

Amnistia fiscală, denumită Ordonanță privind instituirea unor facilități fiscale, a fost adoptată ședința de Guvern din ultima parte a lunii iulie. Conform noului document, se propun două mecanisme alternative eșalonării la plată. La șase zile după adoptarea ei în ședința de guvern, ordonanța privind amnistia fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial.

Amnistia fiscală 2019 și de la ce dată vom plăti TVA redus

Firmele, persoanele fizice și entitățile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților la datoriile către ANAF în anumite condiții, potrivit unei ordonanțe de urgență privind așa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare de joi, 8 august 2019.

Ordonanța nr. 6/2019privind instituirea unor facilități fiscale a intrat în vigoare începând cu 8 august 2019 și prevede restructurarea datoriilor peste 1 milion de lei la Fisc și anularea accesoriilor la datoriile sub 1 milion de lei.

Pentru antreprenorii mici este relevantă a doua facilitare

Relevantă pentru antreprenorii români cu firme micro, mici și mijlocii (IMM) este a doua facilitate: anularea unor obligații accesorii.

Pot beneficia de această facilitate următoarele categorii de contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au obligații bugetare principale restante sub 1 milion lei:

  • persoane juridice;
  • persoane fizice
  • sau entități fără personalitate juridică.

Alte categorii de contribuabili la care se aplică facilitatea fiscală

De asemenea, facilitatea fiscală se aplică și următoarelor categorii de contribuabili care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari:

  • persoane fizice;
  • entități fără personalitate juridică;
  • unități administrative-teritoriale sau subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice.

Ordonanța se aplică, în primul rând, următoarelor tipuri de obligații bugetare principale considerate restante la 31 decembrie 2018:

  • Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plata până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
  • Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  • Alte obligații de plată individualizate prin titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018.
Oameni la coadă la Casierii.
De la ce dată vom avea TVA – ul redus. Amnistia fiscală 2019.

Condiții „amnistie fiscală” la accesorii:

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 se anulează, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

– Obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 sunt stinse până la 15 decembrie 2019; Obligațiile principale și accesorii cu termene între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

– Debitorul are depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii certificatului de atestare fiscală;

– Cererea de anulare se depune până la 15 decembrie 2019 (sub sancțiunea decăderii). În cazul acestei facilități, debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal cu privire la intenția lor până la data de 15 decembrie 2019, dată până la care ar trebui depusă și cererea de anulare a accesoriilor. În cazul notificării, se amână la plată obligațiile accesorii care fac obiectul facilității, respectiv nu este demarată sau se suspendă procedura executării silite (până la data soluționării cererii de anulare a  accesoriilor).

Pe lângă cazurile menționate mai sus, Ordonanța prevede o serie de alte situații în care contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii (supuse însă unor condiții diferite).

 

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI