Admitere ASE 2022. Când încep înscrierile, ce taxe trebuie achitate și care sunt actele necesare

Admitere ASE 2022. Când încep înscrierile, ce taxe trebuie achitate și care sunt actele necesare
Admitere ASE 2022. Ce trebuie să știi

ASE a anunțat că, începând cu data de 4 iulie, începe concursul de admitere la programele universitare de licență pentru anul universitare 2022-2023. Iată ce trebuie să știi examenul de admitere la ASE 2022, când au loc înscrierile și ce taxe trebuie să plătești.

Admiterea la ASE 2022. 7000 de locuri finanțate de bugetul de stat

Cei care vor să urmeze cursurile ASE, la cea mai bună universitate economică și administrație publică din Europa de Sud-Est, se pot înscriere la cele 36 de programe universitare de licență, cu predare în mai multe limbi, precum: română, engleză, germană sau franceză, pentru formele cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă.

De asemenea, ASE vine anul acesta cu una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidații săi. Este vorba despre peste 7.000 de locuri, iar aproape jumătate dintre acestea sunt finanțate de bugetul de stat. Facultățile Academiei de Studii Economice din București sunt:

 • Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine;
 • Administrație și Management Public;
 • Business și Turism;
 • Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;
 • Contabilitate și Informatică de Gestiune;
 • Drept;
 • Economie Agroalimentară și a Mediului;
 • Economie Teoretică și Aplicată;
 • Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;
 • Management;
 • Marketing;
 • Relații Economice Internaționale.

Când au loc înscrierile la ASE 2022. Ce taxe trebuie achitate

Înscrierile la ASE au loc în perioada 4-8 iulie, așa cum a fost anunțat și pe pagina web instituțională www.ase.ro. Se desfășoară prin încărcarea documentelor de concurs și plata taxei de înscriere pe platforma admitere.ase.ro.

De asemenea, există și o taxă de înscriere la programele universitare de licență, învățământ cu frecvență, în valoare de 120 de lei, care include două opțiuni. Taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 de lei.

Totodată, taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă este de 145 lei, indiferent de numărul opțiunilor. Taxa de înscriere se poate plăti la facultate, însă este preferabil să o faceți online, prin intermediul aplicației ASE, în cadrul procesului de înscriere.

Acte necesare admitere ASE 2022

Înscrierea la concursul de admitere ASE 2022 se face pe platforma admitere.ase.ro. Candidații vor trebuie să se înscrie cu numele complet, cu diacritice, precizând adresa de e-mail și numărul de telefon, încărcând un singur fișier. Veți avea nevoie de următoarele acte:

 • Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Pe lângă aceasta, absolvenţii programelor de studii din străinătate și ai liceelor
  internaționale din România, trebuie să încarce și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de ministerul de resort – CNRED;
 • Foaia matricolă din care rezultă mediile anilor de studii;
 • Eseul motivațional/eseurile motivaționale datat, semnat și scanat/fotografiat, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere;
 • Adeverința medicală;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Declarația pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de
  studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • O fotografie 3/4 tip legitimație, format jpg sau jpeg, încărcată pe platformă;
 • Dovada plății taxelor de înscriere;
 • Certificatul de competență lingvistică;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap/certificatul de orientare școlară și profesională, după caz;
 • Documentul care atestă aparența la minoritatea rromă, după caz;
 • Documentul care atestă aparența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
 • Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali, după caz;
 • Documentul care certifică scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele două opțiuni;
 • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor;

Concursul de admitere ASE 2022

Pentru a deveni studenți ASE, candidații vor fi nevoiți să participe la un concurs de admitere. Acesta constă în:

 • eseul motivațional (probă eliminatorie, evaluată cu admis/respins);
 • testul de competenţă lingvistică, susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau Limbi moderne aplicate și care nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
 • media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).