Admitere Academia de Poliție 2020. Care este calendarul și care sunt actele necesare

Admitere Academia de Poliție 2020. Care este calendarul și care sunt actele necesare.

Academia de poliție ”Academia de poliție” din București  a fost înființată în anul 1949 sub numele de Școala de Ofițeri Miliție din București. Este o structură a Ministerului Afacerilor de Interne din România. Este o instituție publică de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat.

Admitere Academia de Poliție 2020. Care este calendarul și care sunt actele necesare

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe șase facultăţi:

 • Facultatea de Poliţie
 • Facultatea de Pompieri
 • Facultatea de Arhivistică
 • Facultatea de Științe Juridice și Administrative
 • Facultatea Poliție de Frontieră
 • Facultatea de Jandarmi

Probele pentru admiterea la admiterea la Academia de Poliție sunt de mai multe tipuri:

 • Medicale
 • Psihologice
 • Sportive
 • Teoretice

Susținerea probelor

Susținerea probelor debutează cu probele Medicale și Psihologice, la care trebuie să fii apt, pentru a putea ajunge să susții Probele Sportive și Teoretice. Perioada de susținere a probelor este diferită, întregul proces de recrutare durează câteva luni.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2020 va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

Facultățile Academiei ”Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Poliție cu domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și siguranță publică”, are o durată de 3 ani (180 de credite transferabile), învățământ cu frecventă și învățământ cu frecventă redusă.

Facultățile Academiei organizează concurs de admitere în limita locurilor stabilite de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.) în raport cu dinamica de personal.

Eleve ale Academiei de Poliție.
Admitere Academia de Poliție 2020. Care este calendarul și care sunt actele necesare.

Acte necesare pentru înscriere

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 • cererea de înscriere, pusă la dispoziție de către structurile cu sarcini de recrutare;
 • declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 • diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) şi foaia matricolă (original/copie legalizată) iar, pentru absolvenţii de liceu din anul 2020, adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2020 și copie legalizată după foaia matricolă;
 • următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar al candidatului;
 • certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 • fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii 3×4 cm și 2 fotografii 9×12 cm.

Înscrierea candidaţilor la Facultatea de Poliție

 • 30.07.2020 – înscrierea candidaților se face între orele 8:00 -14:00
 • Etapa I – Eliminatorie – 02.08-10.08.2020 – proba medicală
  03.08-11.08.2020 – proba fizică (ambele conform graficului)
 • 12.08.2020 – lista candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 13.08-14.08.2020 – Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise
 • 15.08.2020 -afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 15.08-16.08.2020 – Depunerea contestaţiilor la probele scrise
 • 17.08.2020 – soluționarea contestaţiilor
 • 18.08.2020 – Afișarea rezultatelor definitive
 • 19.08.2020 – Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI