Greșeala pe care nu trebuie să o faci niciodată cand închiriezi un apartament. Ce este și cum se încheie corect un contract de închiriere

Greșeala pe care nu trebuie să o faci niciodată cand închiriezi un apartament. Ce este și cum se încheie corect un contract de închiriere

Atunci când închiriezi un apartament ar trebui ca de fiecare dată să închei un contract în acest sens, din care să reiasă drepturile și obligațiile tale de chiriaș, dar și cele ale proprietarului. Alfă care este greșeala pe care o poți face atunci când te muți într-un imobil închiriat.

Actuala legislație nu mai prevede obligația înregistrării contractului la ANAF, în termen de 30 de zile de la închiriere, însă valabilitatea acestui tip de contract nu este dată de înregistrarea sa într-o bază de date. De asemenea, nici autentificarea acestora nu este obligatori, însă cel care are cel mai mult de pierdut este chiriașul.

Contractul de închiriere este similar cu cel de locațiune, având ca obiect un imobil care este dat într-o folosință de către o persoană alteia, pe o anumită perioadă de timp în schimbul unei sume de bani, care reprezintă chiria. Aceste lucruri se regăsesc și în Codul Civil.

Nu este necesară prezența la notarul public pentru autentificarea actului pentru că legea nu prevede necesitatea acestui lucru, precum nici valabilitatea contractului nu este și nu va fi condiționată de înregistrarea acestuia la ANAF, fiind valabil și dacă este un înscris sub semnătură privată.

Chiria poate fi reprezentată de o sumă de bani sau sub forma unor bunuri sau servicii, iar aceasta trebuie menționată în contractul de închiriere. În eventualitatea în care aceasta urmează a fi modificată de comun acord, valoarea acesteia trebuie trecută într-un act adițional al contractului.

Ce trebuie să știi atunci când închiriezi un apartament

Cu toate că în contract nu este stipulată perioada închirierii, viitorul chiriaș poate anunța încetarea contractului cu puțin timp înainte, acest lucru fiin prevăzut de Codul Civil în care este menționat termenul de preaviz care nu poate fi mai mic decât 1/4 din intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. De asemenea, proprietarul îl poate anunța pe chiriaș pentru eliberarea imobilului cu respectarea preavizului după cum urmează:

  • 60 de zile dacă perioada de timp pentru plata chiriei este de o lună sau mai mare;
  • 15 zile dacă perioada de timp pentru plata chiriei este mai mic de o lună.

Totodată, dacă un termen este prevăzut în contract, tot acesta este cel care indică faptul că proprietarul are dreptul de a-l da afară pe chiriaș însă cu respectarea preavizului de 60 de zile, așa cum este prevăzut în Codul Civil.

Locatorul are următoarele obligații, chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în contract:

  • predarea locatarului bunul dat în locațiune;
  • menținerea bunului în starea de folosință pe toată perioada locațiunii;
  • asigurarea locatarului utilizarea bunului în liniște pe tot timpul locațiunii, astfel că proprietarul nu poate intra oricând în imobilul care face obiectul contractului.

Reparațiile din locuință, de asemenea, revin în sarcina proprietarului pentru a menține bunul într-o stare corespunzătoare, potrivit Codului Civil. Reparațiile locative revin în sarcina chiriașului ca urmare a utilizării bunului imobil având, de asemenea, obligația de a-l anunța pe proprietar cu privire la acest lucru. În ceea ce privește obligațiile chiriașului sau a locatarului, acestea sunt:

  • să ia în primire bunul dat în chirie;
  • să plătească chiria la termenul stabilit în contract;
  • să utilizeze bunul cu prudență ți diligență;
  • să restituie bunul la încetarea contractului.

Obligația plății cheltuielilor lunare revine în sarcina proprietarului locuinței. În cazul în care restanțele se acumulează, el este cel care poate fi tras la răspundere în fața instanței, fiind obligat la plata acestora, putând ajunge chiar să fie executat silit. Cel mai recomandat, pentru ambele părți, este ca un contract de închiriere să fie încheiat.

„În lipsa unui contract, îi este extrem de dificil proprietarului să intre în locuință dacă chiriașul se opune. În lipsa unui contract, este dificil de dovedit chiria, e dificil de inspectat locuința sau de limitat numărul de persoane care stau efectiv acolo. În lipsa unui contract, este dificil să cunoașteți drepturile, anume care reparații sunt ale proprietarului, care ale chiriașului, cine ce datorii trebuie să plătească privitor la imobil, o strategie de terminare a contractului, eventuale penalități la încheierea în avans etc.”, explica în urmă cu câțiva ani, avocatul Liliana Grădinaru pentru avocat.net.